Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Rock Tool Finland:in tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.9.2022.
1. Rekisterinpitäjä
Rock Tool Finland
Y-tunnus: 1960760-3
Kyntäjäntie 4
07230 MONNINKYLÄ
Puh: 0415077555
rocktoolfinland(a)gmail.com
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ari Soininen
Puh: 0415077555
rocktoolfinland(a)gmail.com
3. Rekisterin nimi
Asiakkaiden yhteydenottorekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Verkkosivullamme voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön yhteydenottolomakkeen kautta.
Yhteydenottolomakkeella kerätyt tiedot ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja viesti.
Saamme tiedot sinulta itseltäsi, kun täytät lomakkeen ja lähetät ne meille.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
11. Evästeiden käyttö rtflouhinta.fi sivustolla
Käyttäessäsi rtflouhinta.fi-sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi. businesscode.fi käyttää evästeitä mm. keräämään tilastoja kävijämääristä (Google Analytics). Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti. Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta. Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi viestintäviraston verkkosivustolta. Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa: http://www.youronlinechoices.com/fi/ Lisätietoa Googlen evästeiden käytöstä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?gl=fi&hl=fi